ENGLISH    RUSSIAN    info@vipc.lt
 


Verslo finansavimo projektai pirmiausia reikalingi klientų verslui vystyti bei palaikyti. Šiandien dar daug kompanijų negali realizuoti visų savo verslo galimybių, nes juos riboja pinigų trūkumas. Lėšų gavimas reikalauja profesionalių žinių šioje srityje, gerai paruoštų verslo planų, pagaliau žinojimo, kur ir kokiomis sąlygomis jų galima gauti. Mūsų tikslas yra kiek įmanoma efektyviau padėti klientui užsitikrinti reikiamą jo verslo finansavimą.
 
Mūsų siūlomos paslaugos:
 
- Informacija ir konsultavimas apie verslo finansavimo būdus bei galimybes;
- Verslo finansavimo poreikio nustatymas, bei finansavimo formų įvertinimas ir parinkimas;
- Informacija apie įvairių fondų bei jų įgyvendinimų paramos programų tikslus, prioritetus;
- Informacija apie paramos sritis, finansavimo dydį, projektų paramai gauti pateikimo sąlygas ir keliamus reikalavimus;
- Partnerių (Lietuvos ir užsienio šalių organizacijų bei įmonių) projektui įgyvendinti paieška;
- Projekto, verslo finansavimui (paramai) gauti paruošimas;
- Paruoštų projektų valdymo ar įgyvendinimo organizavimas;
- Tiksliniai problemų sprendimų projektai.