ENGLISH    RUSSIAN    info@vipc.lt
 


Įmonės sėkmė rinkoje didžiąja dalimi priklauso nuo pačių įmonės darbuotojų, jos vadovų. Teisingas įmonės resursų įvertinimas, personalo ugdymas, tinkamas motyvavimas, efektyvių komandų formavimas atsispindi teigiamuose įmonės veiklos rezultatuose. VIP centro atliekamos paslaugos:
 
- Darbuotojų auditas;
- Kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių nuostatų sukūrimas;
- Personalo paieška, atranka;
- Kandidatų ir darbuotojų vertinimas ir atestavimas;
- Darbuotojų atestacijos sistemos parengimas ir įgyvendinimas;
- Personalo mokymas, kvalifikacijos kėlimas;
- Vadovų darbo efektyvumo ekspertinis vertinimas, rekomendacijos optimaliam jų galimybių panaudojimui;
- Įmonės mikroklimato vertinimas;
- Efektyvios komandos formavimas.