ENGLISH    RUSSIAN    info@vipc.lt
 


VIP centro paslaugos apima strateginio ir taktinio lygio marketingo problemų sprendimą, siekiant praktinės naudos klientui. Gauta nauda gali būti pamatuojama kliento verslo finansinių rezultatų augimu, geresniu rinkų pažinimu, naujų verslo plėtros galimybių panaudojimu, konkurencinio pranašumo įgijimu ir kitais kriterijais.
Mes siūlome marketingo paslaugas tiek rinkodaros (rinkos formavimo, įsisavinimo), tiek rinkotyros (rinkos informacijos kaupimo ir analizės) srityje.
 
Tai:
 
- Įmonės verslo aplinkos vertinimas;
- Įmonės marketingo veiksmų auditas;
- Marketingo strategijos numatymas;
- Marketingo priemonių parinkimas;
- Paklausos produktams, paslaugoms nustatymas;
- Įėjimo į naujas rinkas organizavimas;
- Įmonės partnerių ir klientų paieška;
- Rinkos tyrimai ir analizė;
- Įmonės įvaizdžio vertinimas ir formavimas.