ENGLISH    RUSSIAN    info@vipc.lt
 


Mūsų verslo koncepcija

Būti naudingiems savo klientams konsultuojant, organizuojant ir realizuojant jų verslo palaikymą marketingo, personalo vadybos, kokybės valdymo ir verslo finansavimo srityse.
 
Klientų ir savo gerovę kurti abipusiai naudingai ir profesionaliai bendradarbiaujant, panaudojant savo žinias ir patirtį. Dirbti orientuojantis tik į rezultatą.
 
Naudodamiesi mūsų paslaugomis Jūs:

  • turėsite galimybę koncentruotis į pagrindinius savo įmonės tikslus, t.y. vykdyti savo pagrindinę veiklą užsibrėžtiems tikslams pasiekti;
  • padidinsite įmonės konkurencingumą dėl veiklos kaštų sumažėjimo ir darbo našumo padidėjimo;
  • turėsite pajėgumų valdyti keletą didelių projektų vienu metu;
  • galėsite naudotis konsultacinės įmonės duomenimis ir informacija;
  • būsite plačiame verslo ryšių tinkle.

VIP centro veikla specializuojasi šiose veiklos srityse: marketingo projektai - strategija, priemonės, palaikymas; personalo vadyba - darbuotojų atranka, testavimai, kompetencijos vertinimas, rekomendacijos; kokybės valdymo sistemų projektai - ISO standartų diegimas; finansavimo organizavimo projektai bei specializuotos paslaugos.
 
Bendrovės VIP centras veikimo pagrindas yra biznio projektai, kuriuose VIP centras užtikrina rinkos sukūrimą bei biznio projekto kompleksinį vystymą ir organizuoja kuo tikslingesnį ir efektyvesnį įmonių, kurios specializuojasi konkrečiose srityse, grupės veikimą. Projektų mastu yra organizuojamas vieningas marketingas, vieningas finansavimas, užtikrinama reikiama kokybė, centralizuotai organizuojamas žmogiškųjų resursų panaudojimas.
 
VIP centro veiklos akiratyje ne vien Lietuvos rinka, bet ir Baltijos šalys, Rusija, NVS.
 
Įmonė savo veikloje remiasi praktine savo darbuotojų ar samdomų konsultantų patirtimi (ne mažesne nei 3 metai). Taip pat mes remiamės patirtimi, įgyta realizuojant:

  • verslo projektus užsienyje (Latvijoje, Švedijoje, Rusijoje, Kazachstane),
  • regionines socialines - ekonomines plėtros programas Lietuvoje,
  • tikslines specializuotas programas ir projektus įmonėms bei valstybinėms organizacijoms.